اعلام همبستگی سوریه با کشور دوست کوبا در مقابله با طوفان ایان

دمشق – سانا

سوریه اطمینان خود را نسبت به قدرت و توانایی های کوبا برای غلبه بر اثرات طوفان ایان اعلام کرد و مجددا خواستار رفع محاصره ظالمانه آمریکا علیه مردم کوبا جهت کمک به آن برای غلبه بر این سختی شد.

یک منبع رسمی در وزارت امور خارجه و مهاجران اعلام کرد: سوریه همبستگی خود را با جمهوری دوست کوبا در مقابله با طوفان ایان که خسارات بزرگی به املاک عمومی و خصوصی و زیر ساخت ها زد، اعلام می کند.

این منبع افزود: سوریه نسبت به قدرت و توانایی های کوبا برای غلبه بر این سختی اطمینان دارد و از اقدامات و تلاش های دولت کوبا برای کاهش اثرات مخرب طوفان حمایت کامل می کند.

این منبع ادامه داد: سوریه مجددا خواستار رفع محاصره ظالمانه آمریکا علیه مردم کوبا جهت کمک به آن برای غلبه بر اثرات طوفان می شود، سوریه مراتب تسلیت خود را به خانواده های قربانیان عرض می نماید و برای مجروحان شفای عاجل آرزومند است.

لازم به ذکراست که برق در کوبا به دلیل طوفان ایان قطع شد و حدود چهل هزار نفر از منازل خود در منطقه پینار دل ریو تخلیه شدند، این طوفان خسارت بزرگی به خطوط برق رسانی و منازل وارد کرده است.

غیاث