وزارت امور خارجه و مهاجران: سوریه مجددا خواستار رفع محاصره ظالمانه آمریکا علیه مردم کوبا جهت کمک به آن برای غلبه بر اثرات طوفان می شود، سوریه مراتب تسلیت خود را به خانواده های قربانیان عرض می نماید و برای مجروحان شفای عاجل آرزومند است

وزارت امور خارجه و مهاجران: سوریه مجددا خواستار رفع محاصره ظالمانه آمریکا علیه مردم کوبا جهت کمک به آن برای غلبه بر اثرات طوفان می شود، سوریه مراتب تسلیت خود را به خانواده های قربانیان عرض می نماید و برای مجروحان شفای عاجل آرزومند است

شاهد أيضاً

برف در حومه شرقی استان سویدا