کمیته همه پرسی استان خرسون: 97.47 درصد پس از شمارش حدود 12 درصد آرا به پیوستن به روسیه رای مثبت دادند

کمیته همه پرسی استان خرسون: 97.47 درصد پس از شمارش حدود 12 درصد آرا به پیوستن به روسیه رای مثبت دادند

شاهد أيضاً

وزارت کشاورزی: تا امروز 336 هزار هکتار گندم و 472 هزار هکتار جو زیر کشت رفته است

دمشق-سانا مهندس أحمد حيدر، مدیر تولیدات گیاهی در وزارت کشاورزی به سانا تصریح کرد: سطح …