رئیس کمیته همه پرسی در جمهوری دونتسک: پس از شمارش حدود 16 درصد آرا 98.05 درصد به پیوستن به روسیه رای مثبت دادند

رئیس کمیته همه پرسی در جمهوری دونتسک: پس از شمارش حدود 16 درصد آرا 98.05 درصد به پیوستن به روسیه رای مثبت دادند

شاهد أيضاً

دندی: سوریه موضع خود را در مورد غیرقانونی بودن تشکیل تیم تحقیق و شناسایی و امتناع از به رسمیت شناختن آن و روش‌های کاری اشتباه و غیرحرفه‌ای خود که منجر به نتایج نامعتبر می‌شود، تاکید می‌کند