دفاع روسیه: پدافند هوایی روسیه دو موشک هیمارس را در نزدیکی نوایا کاخوا و 4 خمپاره شلیک شده توسط نیروهای اوکراین را در منطقه خرسون سرنگون کردند