بررسی افق های همکاری بین سوریه و بلاروس در زمینه های علمی و فناوری

مينسک – سانا

محمد العمرانی سفیر سوریه در بلاروس با وزیر سیرگی شليتسكوف رئیس کمیسیون دولتی علوم و فناوری بلاروس دیدار و باو ی همکاری ها در زمینه علمی و فناوری را بررسی کرد.

دو طرف در این نشست بر اهمیت تقویت همکاری ها در زمینه علمی و فناوری تاکید کردند.

شایان به ذکر است که کمیسیون مشترک سوریه و بلاروس برای همکاری در زمینه های علمی و فناوری دیروز اولین نشست خود از طریق ویدیو تشکیل داد.

توسعه همکاری های مشترک در زمینه های علمی و فناوری و انتقال فناوری در زمینه های کشاورزی، غذایی و بهداشت و داروسازی و فناوری نانو در نشست این کمیسیون بررسی شد.

غیاث