زخمی شدن شماری از افراد مسلح شبه نظامی (قسد) در انفجار بسته انفجاری در حومه حسکه

حسکه – سانا

در نتیجه انفجار بسته انفجاری در خودروی متعلق به افراد مسلح شبه نظامی (قسد) وابسته به اشغالگران آمریکایی در اطراف روستا العطاله در حومه جنوبی حسکه  تعدادی از آنها زخمی شدند.

منابع محلی به خبرنگار سانا گزارش دادند : افراد ناشناس یک خودروی نظامی حامل افراد مسلح  (قسد) با بسته انفجاری هنگام عبور در نزدیکی پل روستای العطاله در حومه جنوبی حسکه را هدف قرار دادند که منجر به زخمی شدن چند فرد مسلح از شبه نظامیان مذکور و انهدام این خودرو شد.

منابع محلی همچنین یادآور شدند: شبه نظامیان (قسد) محل انفجار را به محاصره درآورده اند.