خبرنگار سانا: صدای انفجاری که در شهر درعا شنیده شد، ناشی از منفجر کردن یک بسته انفجاری کار گذاشته شده توسط افراد ناشناس در نزدیکی جاده منتهی به بیمارستان ملی این شهر توسط مقامات ذیصلاح بود