وزارت امور خارجه : سوریه به علت نقض قطعنامه های شورای امنیت متعلق به مبارزه با تروریسم وتجاوز به سرزمین خود ، از شورای امنیت خواستار اتخاذ اقدامات فوری وبازدارنده بر رژیم ترکیه ، شد

دمشق_ سانا

سوریه تاکید کرد که حملات گروه های تروریستی مسلحانه که شهر جسر الشغور مورد هدف قرار داده، وشهرک اشتبرق وقبل از آن شهرهای ادلب وکسب وحلب با حمایت لژستیک واسناد آنها از طرف ارتش ترکیه ، یک تجاوز ترکی مستقیم بر سوریه محسوب می شود، ویک دلیل واضح که دخالت مستقیم رژیم ترکیه در حمایت از تروریسم وتجاوز بر حاکمیت یک کشور عضودر سازمان ملل متحد، می باشد.

سوریه از شورای امنیت خواستار متوقف شدن تجاوز ترکیه ومجازات حامیان ومرتکب شدگان این تجاوز شد، چون که این تجاوز یک تهدید برای صلح وامنیت در منطقه وجهان تشکیل می دهد، همچنین درخواست اتخاد اقدامات بازدارنده وفوری علیه رژیم ترکیه که قطعنامه های شورای امنیت مربوط به مبارزه با تروریسم ، نقض کردند.

ح/ب

شاهد أيضاً

سوریه از سازمان ملل و شورای امنیت می خواهد تا حملات اسرائیل به خاک خود را محکوم کنند

دمشق-سانا سوریه از سازمان ملل متحد و شورای امنیت خواست تا حملات اسرائیل به اراضی …