بورس اوراق بهادار دمشق: گردش 31691 سهم به قیمت بیش از 5.575 میلیون لیر سوریه

دمشق-سانا

امروز جلسه معاملاتی بورس اوراق بهادار دمشق با گردش 31691 سهم در 23 معامله به قیمت بیش از 5.575 ملیون لیره بسته شد، شاخص بورس اوراق بهادار دمشق 2.70 امتیاز کاهش یافت وبر قیمت 1207.71 امتیاز با معدل تغییر منفی به قیمت 0.22 در صد بسته شد.

سهم بانک البرکه به میزان 1.37 در صد کاهش یافت و بر قیمت 111.45 لیر سوریه بسته شد، سهم شرکت اهلیه برای ساخت روغن نباتی به میزان 1.96 در صد کاهش یافت و بر قیمت 205.50 لیر سوریه بسته شد، وسهم بانک ملی قطر به میزان 0.94 در صد کاهش یافت و بر قیمت 99 لیر سوریه بسته شد.

سهم های بانک سوریه و المهجر و بانک بین المللی اسلامی سوریه و شرکت بیمه متحده  بر همین قیمت سابق بسته شدند.

م.خ

شاهد أيضاً

معاملات بورس اوراق بهادار دمشق طی هفته گذشته به بیش از 193 میلیون لیر رسید

دمشق – سانا شاخص بورس اوراق بهادار دمشق طی هفته دوم ماه جاری (فوریه) با …