خبرنگار سانا در بیروت : توافقنامه اتصال شبکه های برق لبنان و اردن از طریق سوریه امضا شد

شاهد أيضاً

راکت اندازهای روسیه مواضع ارتش اوکراینی را هدف قرار دادند