دستور برای تمدید مهلت تنظیم اوضاع شرکت ها برای یک سال

دمشق-سانا

رئیس جمهور سوریه دکتر بشار الاسد دستور شماره /15/ قاضی به تمدید مهلت تنظیم اوضاع شرکت ها مطابق با مفاد احکام قانون شرکات ها صادر می کند

متن دستور شماره/15/

رئیس جمهور

بنابر احکام قانون اساسی مقرر می شود:

ماده /1/مهلت مندرج در بند اول از ماده /224/ از قانون شرکت ها صادر شده به دستور شماره /29/ سال/2011/ برای یک سال از اغاز تاریخ صادر شدن این دستور تمدید می شود به منظور تنظیم اوضاع آن که موافق با احکام قانون شرکت ها باشد  .

ماده/2/ این دستور در روزنامه رسمی چاب و منتشر می گردد.

دمشق 30/6/1436 هجری برابر  19/4/2015 میلادی

رئیس جمهور

بشار الاسد

شاهد أيضاً

استپانوف: تحریم های کانادا علیه مسکو خصمانه و غیردوستانه است

اتاوا-سانا اولگ استپانوف سفیر روسیه در اتاوا تاکید کرد که تحریم های کانادا علیه مسکو …