مستند سازی یادگاری روز استقلال در نمایشگاه عکس در دانشگاه دمشق

دمشق-سانا11111111111111-381x203

نمایشگاه عکاسی دانشگاه دمشق موسوم به «فراموش نمی کنیم» در دانشکده معماری افتتاح شد.

در این نمایشگاه که جنایت فرانسه در شهرهای سوریه را بیان می کند، 150 عکس  فوتوگرافی کمیاب به نمایش درآمده است.

م.خ