نماشگاه برای میراث فرهنگی سوریه در توکیو ژاپن

توکیو-سانا

با همکاری با سفارت جمهوری عربی سوریه در ژاپن، شهرداری میناتوکو در شهر توکیو، پایتخت ژاپن، نمایشگاهی برای میراث فرهنگی سوریه برگزار کرد.

این نمایشگاه شامل حدود 50 نقاشی مناطق باستانی و توریستی را در سوریه تجسم می کنند و همچنین برخی توضیحات درباره این مناطق و ویرانی هایی ناشئ از حملات تروریستی ارائه شده. در این نمایشگاه ، تالاری برای نمایش برخی محصولات سنتی سوریه اختصاص داده شده است.

مسؤول سفارت سوریه در توکیو در افتتاحیه نمایشگاه، درباره اهمیت میراث فرهنگی سوریه و کوشش های دولت سوریه برای محافظت از این میراث سخن گفت.

در افتتاحیه این نمایشگاه، رئیس شهرداری میناتوکو و تعدادی از اعضای شهرداری و برخی رسانه های ژاپنی حضور داشتند.

م.خ

ت-م