روند تدریجی افزایش دما برای کشور پیش‌بینی می‌شود

دمشق – سانا 

اداره کل هواشناسی ، آسمان کشو. را امروز صاف تا قسمتی ابری همراه با روند تدریجی افزایش دما پیش بینی کرد

اداره کل هواشناسی کشور ، براساس بررسی داده‌ها و نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، وضعیت جوی کشور امروز، آسمانی صاف تا قسمتی ابری ، وزش باد غربی شمالی  غربی  با وزش باد نسبتا متوسط و خفیف  پیش بینی می شود

بیشینه و کمینه دمای هوای دمشق  در روزهای شنبه 27 و 19، یکشنبه 29 و 20، دوشنبه 31و 18 درجه سانتیگراد بالای صفر پیش‌بینی می‌شود.