تحت حمایت اشغالگران آمریکایی؛ سرقت ترانسفورماتور برق در حسکه توسط شبه نظامیان (قسد)

حسکه-سانا 

شبه نظامیان (قسد) وابسته به اشغالگران آمریکایی، یک ترانسفورماتور الکتریکی 20 کیلووات را سرقت کردند.

منابع محلی به سانا گزارش دادند: همزمان با محاصره شرکت برق تل حمیس توسط نیروهای اشغالگر آمریکایی، گروهی مسلح از شبه نظامیان (قسد) یک ترانسفورماتور برق را از نیروگاه برق این منطقه، به سرقت بردند.

این منابع افزودند: در عین حال، یک کاروان متشکل از 6 خودروی نظامی آمریکا و 3 خودروی پیکاپ مسلح وابسته به (قسد) در منطقه تل حمیس حرکت کرده و نیز مقررات منع آمد و شد را در آن وضع کرده است.