سایت گریزون: همدستی شبکه وابسته به اطلاعات انگلیس در ساخت نمایشنامه هایی از حملات شیمیایی در سوریه

واشنگتن-سانا

سایت خبری گریزون از همدستی شبکه ای از مزدوران و کارشناسان جعلی وابسته به اطلاعات انگلیس در ساخت نمایشنامه هایی از حملات شیمیایی در سوریه خبر داد.

این سایت در ادامه نوشت: بعدا از این حملات ساختگی در جنگ تروریستی علیه سوریه استفاده شده و همچنین رسانه های غربی نقش اصلی را در این جنگ داشتند.

این سایت مستقل افزود: البته توطئه غربی علیه سوریه با هدف مداخله در این کشور و تضعیف ثبات آن است.

در این گزارش نیز آمده است: همیش دی برتون گوردون جاسوس و فرمانده سابق ارتش انگلیس متخصص در زمینه شیمیایی، بیولوژیکی، رادیولوژی و هسته ای است که بعدا خود را متخصص سلاح های شیمیایی معرفی کرد و شواهد ادعایی را درباره این حملات ارائه کرد  که منبع اصلی گزارشات سازمان منع سلاح های شیمیایی بوده است.

این سایت خبری با اشاره به سرنگونی حقایق مربوط به حملات شیمیایی ادعایی در سوریه افزود: این گزارشات که سیاسی شده است، حقایق را تحریف کرده است.

لینا