چهارمین محموله تجهیزات سنگین به محل نیروگاه برق الرستین در لاذقیه وارد شد

لاذقیه-سانا

امروز، چهارمین محموله تجهیزات سنگین از جمله ترانسفورماتور اصلی بخاری به محل نیروگاه برق الرستین در لاذقیه وارد شد.

مهندس نظیر دنوره مدیر نیروگاه الرستین، در گفت و گو با سانا اظهار داشت: ما در حال انجام تمهیدات برای نصب این تجهیزات هستیم.