برآورد تولید 30 تن انار در باغات درعا

درعا-سانا

اداره کشاورزی درعا اعلام کرد: برآورد می‌شود امسال 30 هزار تن انار از باغات استان برداشت شود.

مهندس حسن احمد رئیس بخش برنامه ریزی و همکاری بین المللی در این اداره در گفت و گو با خبرنگار سانا اظهار داشت: در سال زراعی جاری در سطح 980 هکتار اراضی آبی و 37 هکتار اراضی دیم این استان انار کشت شده است.

وی خاطرنشان کرد که تعداد کل درختان انار به حدود 415 هزار درخت رسیده است که از این تعداد حدود 400 هزار درخت در زمین های آبیاری و حدود 15 هزار درخت در زمین های دیم می باشد.