امروز در تاریخ..24 ژوئیه 1920/وقوع نبرد میسلون برای مقابله با نیروهای اشغالگر فرانسوی به رهبری یوسف العظمه 

دمشق-سانا

1148 / لویی هفتم پادشاه فرانسه در جنگ صلیبی دوم دمشق را محاصره کرد.

1798 / ناپلئون بناپارت امپراتور فرانسه با نیروهای خود به قاهره حمله کرد.

 1920/وقوع نبرد میسلون برای مقابله با نیروهای اشغالگر فرانسوی به رهبری یوسف العظمه .

1923/ امضای معاهده لوزان .

1977/ پایان جنگ چهار روزه میان مصر و لیبیا.

1783 / سیمون بولیوار ، انقلابی و سیاستمدار ونزوئلا ،متولد شد.

1802 /الكساندر دوما ، رمان نویس فرانسوی، متولد شد.

1974 / جیمز چادویک ، فیزیکدان انگلیسی ، از دنیا رفت .

1991 – آیزاک سینگر ، نویسنده آمریکایی ،از دنیا رفت.