وزیر امور اجتماعی و کار: همچنان به مبارزه با بی خانمانی، گدایی و کار کودکان ادامه می دهیم

دمشق – سانا

مجلس خلق كشورمان امروز با تشکیل پانزدهمین نشست خود به ریاست حموده صباغ رئیس مجلس به بررسی عملکرد وزارت امور اجتماعی و کار و مسایل متعلق به آن پرداخت.

دکتر سلوى عبد الله وزیر امور اجتماعی و کار با حضور در نشست امروز مجلس ضمن تشریح اقدامات وزارتخانه خود از جمله پروژه توسعه روستایی و حمایت از پروژه های کوچک و ارائه کمک های اجتماعی به شهروندان و خانواده های نیازمند با همکاری انجمن های خیریه و مبارزه با بی خانمانی، گدایی، کار کودکان  و سوءاستفاده از زنان با همکاری وزارت های کشور و دادگستری بیان کرد: وزارت امور اجتماعی و کار شمار زیادی از قوانین از جمله قانون کار شماره /17/ سال 2010 و قانون تامین اجتماعی شماره /93/ سال 1959 و قانون روابط کشاورزی شماره /56/ سال 2004 و قانون انجمن ها را اصلاح کرد.

شماری از نمایندگان مجلس در این نشست خواستار افزایش نظارت بر کار انجمن های خیریه و غلبه بر موانع ایجاد انجمن هایی حمایت از خانواده های شهدا و مجروحان و حمایت از افراد بدون درآمد و کم درآمد و بازنشستگان شدند.

به نوبه خود وزیر امور اجتماعی و کار گفت: سیستم مالی و حسابداری لازم برای نظارت بر کار انجمن های خیریه انجام شد.

وزیر امور اجتماعی و کار بیان کرد: به همه مواضیع و سوالات نمایندگان مجلس پاسخ خواهیم داد و با توجه به امکانات موجود رسیدگی خواهد شد.

این نشست که با حضور مهندس ملول الحسين وزیر امور مجلس برگزار شد تا ساعت 11 صبح فردا پنج شنبه موکول شد.