تجمع اهالی شهرک صوران و عشایر عربیه در همبستگی با اهالی منبج در برابر اقدامات شبه نظامیان قسد و اشغالگران آمریکایی و ترکیه ای

حلب – سانا

دیروز اهالی شهرک صوران در ریف شرقی حلب و عشایر عربیه برای اعلام همبستگی با اهالی منبج در برابر اقدامات شبه نظامیان قسد و اشغالگران آمریکایی و ترکیه ای  تجمع کردند

در بیانیه پایانی این راهپیمایی تأیید شد که خون پاکی که زمین شهر منبج را آبیاری کرد ، برای کشور میهن پیروزی و افتخار و عزت برای هر شهروند سوریه است.

شرکت کنندگان در این تجمع  به خبرنگار سانا گفتند که این گردهمایی و بسیج گسترده قبایل عرب برای همبستگی با مردم شهر منبج به دلیل حمایت از مقاومت آنها در برابر اقدامات جنایتکارانه توسط اقدامات شبه نظامیان قسد و اشغالگران آمریکایی و ترکیه ای  علیه مردم انجام شده است.