اشغالگر آمریکایی بار دیگر گندم های دزدی از سوریه را به عراق آورد

حسكه–سانا

دیشب اشغالگران آمریکایی محموله جدیدی از گندم دزده شده سوریه را به شمال عراق از طریق گذرگاه غیرقانونی «الولید» منتقل کردند.

منابع محلی در حومه السویدیه در ریف الیعربیه واقع در شمال شرق حسکه  به خبرنگار سانا اعلام کردند: نیروهای اشغالگر آمریکایی ستونی مرکب از 32 کامیون حامل گندم سوریه را به سمت عراق از طرق گذرگاه غیرقانونی «الولید» بردند.