افتتاح نمایشگاه “اگریتکس” برای محصولات کشاورزی و دامپزشکی با حضور 30 شرکت