امروز در تاریخ..18 ژوئن 1953 – تأسیس جمهوری در مصر اعلام شد

دمشق-سانا

امروز در تاریخ..

1812 – کنگره ایالات متحده به پادشاهی متحد اعلام جنگ کرد

1953 – تأسیس جمهوری در مصر اعلام شد

1979 – امضای توافق نامه (سالت 2) بین ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی برای محدود کردن گسترش سلاح های هسته ای و موشک های بالستیک

1845 – چارلز لاوران ، پزشک فرانسوی متولد شد

1931 – فرناندو انریکه کاردوسو ، سی و چهارمین رئیس جمهور برزیل متولد شد

1464 – روژیر ون در ویدن ، نقاش بلژیکی از دنیا رفت

2010 – خوزه ساراماگو ، نویسنده پرتغالی از دنیا رفت