ترمیم 880 کیلومتر از جاده های جنگلی در استان لاذقیه