بچه های جولان اشغالی: انتخابات ریاست جمهوری سوریه ثمره سالیانی سال از ایستادگی و فداکاری بود

مجدل شمس – سانا

اهالی جولان اشغالی انتخابات اخیر ریاست جمهوری در سوریه و پیروزی بشار اسد در این انتخابات ثمره ای مقاومت و ایستادگی ملت و آرتش سوریه در طول سال های جنگ تحمیلی علیه سوریه بوده است.

ساکنان جولان امروز ضمن تبریک از رییس جمهوری بشار اسد تاکید کردند: ما به عنون جزو لا ینفک از سوریه پیروزی بشار اسد در این انتخابات را به همراه هموطنان خودمان جشن می گیریم و افزودند: این پیروزی ها که سوریه در آن بسر می برد نتیجه و ثمره ای سالیان سال از ایستادگی و مقاومت ملت و رهبریت سوریه به شمار می رود.

اهالی جولان اشغالی به رییس جمهور بشار اسد بابت پیروزی مجدد در مقام ریاست جمهوری و اعتماد مردم سوریه به رهبریت ایشان صمیمانه تبریک گفتند.

عبیراحمد/ ایهم حسون