نمایندگان پارلمان همچنان نامزدهای خود را در انتخابات ریاست جمهوری به صورت كتبی که  تایید می كنند

شاهد أيضاً

بیانیه شراکت استراتژیک سوریه و چین: طرف چینی دخالت نیروهای خارجی در امور داخلی سوریه و آسیب رساندن به امنیت و ثبات آن و حضور نظامی غیرقانونی در سوریه، انجام عملیات نظامی غیرقانونی در این کشور یا غارت غیرقانونی منابع طبیعی آن را رد می‌کند و از کشورهای مربوطه می‌خواهد که فورا تمامی تحریم‌های یکجانبه و غیرقانونی علیه سوریه را لغو کنند