نمایندگان مجلس خلق همچنان نامزدهای خود را در انتخابات ریاست جمهوری به صورت كتبی تایید می كنند

دمشق – سانا

نمایندگان مجلس خلق همچنان نامزدهای خود را در انتخابات ریاست جمهوری به صورت كتبی تایید می كنند.

شایان به ذکر است که امروز حموده صباغ رئیس مجلس خلق اعلام کرد که مجلس از دادگاه عالی قانون اساسی مطلع شد که «جهاد صالح الشخير»، «أنيسة بشير حموش»، «سمير أحمد معلا»، « حسين محمد جاسم»، «محمد سری محمد نبيل قنوت»، «فاطمة عكلة البركو»، «أمل محمد بشير قدور»، «أنور سجيع حسن»، «عدنان أنور شجاع»، «شايش حسين الخليف »، «تحسين فوزی المحمد» و «جلال عبد الكريم إبراهيم» درخواست های کاندیداتوری خود برای پست رئیس جمهوری را ارائه داده اند و بدین ترتیب شمار نامزد‌های ریاست جمهوری به 41 نفر رسیده است.