ربودن 5 غیرنظامی در شهرک الحوایج در حومه دیر الزور توسط شبه نظامیان /قسد/

دير الزور- سانا

شبه نظامیان /قسد/ که با اشغالگران آمریکایی وابسته هستند امروز با حمایت پالگرد های نیروهای اشغالگر شماری از غیرنظامیان از شهرک الحوایج در حومه شرقی دیر الزور را ربودند.

منابع محلی به خبرنگار/سانا/ اعلام کردند که افراد مسلح از شبه نظامیان/قسد/ امروز با خودروهای مجهز به مسلسل ها ضمن یورش به شهرک الحوایج در حومه شرقی دیر الزور 5 غیرنظامی ربودند و آنان را به مکان نامعلوم منتقل کردند.