استانیسلاو گروسپیچ: مبارزات سوری ها علیه تروریسم و جانفشانی آنان برای حفظ وحدت و حاکمیت ملی کشور خود در تاریخ ثبت خواهد شد

براگ – سانا

رئیس گروه دوستی پارلمانی چک و سوریه دکتر استانیسلاو گروسپیچ تاکید کرد که مبارزات ملت سوریه علیه تروریسم و و جانفشانی آنان برای حفظ وحدت و حاکمیت ملی کشور خود در تاریخ ثبت خواهد شد.

استانیسلاو گروسپیچ در پیام تلگرافی به گروه دوستی پارلمانی سوریه و چک در مجلس خلق به مناسبت هفتاد و پنجمین سالگرد خروج استعمارگر فرانسوی از سرزمین سوریه گفت: کمونیست ها و اعضای اتحادیه‌ های و سندیکاها چک و همه صاحبان تفکر دموکراتیک واقعی موفقیت های ملت و رهبری سیاسی و نظامی سوریه در دفاع از حاکمیت ملی و حفظ وحدت اراضی سوریه و مبارزه با تروریسم را ارج می نهند.

غیاث