سه نفر در لبنان به جرم همدستی با دشمن اسرائیلی به اعدام محکوم شدند

بیروت – سانا

دادگاه نظامی لبنان دو لبنانی و یک فلسطینی را به جرم همدستی با دشمن اسرائیلی به اعدام محکوم کرد.

به نقل از خبرگزاری ملی لبنان، افراد یاد شده به خاطر ارتباط با دشمن اسرائیلی، مشارکت در برنامه ریزی و آماده سازی و اجرای عملیات ترور یک نفر در محله الهلالیه در صیدا با کار گذاشتن بسته انفجاری در محله “طلعه المحافظ” و انجام اقدامات تروریستی و انتقال مواد منفجره به اعدام محکوم شده‌اند.