نیروهای اشغالگر آمریکا سلاح و تجهیزات لجستیک را از عراق به پایگاه خود در الشدادی منتقل کردند

حسكه – سانا

نیروهای اشغالگر آمریکا سلاح و تجهیزات لجستیک را از عراق به پایگاه خود در الشدادی منتقل کردند.

منابعی به /سانا/ اعلام کردند: یک پالگرد نیروهای اشغالگر آمریکا تجهیزات لجستیک و سلاح‌ و مواد پزشکی را از عراق به پایگاه نیروهای اشغالگر آمریکا در شهر الشدادی در حومه جنوبی حسکه منتقل کرد.