شیرین‌کننده‌های مصنوعی مقاومت آنتی‌بیوتیک را افزایش می‌دهد

کانبرا – سانا

نتایج مطالعات جدید حاکی از آن است که استفاده از شیرین‌کننده‌های مصنوعی می‌تواند مقاومت آنتی‌بیوتیک را افزایش دهد.

به نقل از سایت مدیکال، یافته‌های محققات نشان می‌دهد شیرین‌کننده‌های مصنوعی ژن‌های مقاوم به آنتی‌بیوتیک در روده را افزایش می‌دهد.