زخمی شدن تعدادی از افراد مسلح شبه نظامیان / قسد / در حمله به یکی از ایست های بازرسی آن در حومه حسکه

حسکه – سانا

تعدادی از افراد شبه نظامیان /قسد/ مورد حمایت نیرو‌های اشغالگر آمریکایی در حمله به به یکی از ایست های بازرسی آن‌ها در منطقه / تل حمیس / واقع در حومه حسکه زخمی شدند.

منابع محلی به خبرنگار سانا گزارش دادند که افراد ناشناس با چاقوها و انواع دیگر از ابزارهای تیز به یک ایست بازرسی شبه نظامیان /قسد/ حمله کردند و سلاح ها آنها مصادره کردند.

منابع محلی افزودند: این حمله منجر به زخمی شدن تعدادی از افراد مسلح این شبه نظامی شد.