معاملات بورس اوراق بهادار دمشق امروز به قیمت 2.334 میلیون لیر سوریه رسید

دمشق-سانا

شاخص بورس اوراق بهادار دمشق 0.82 امتیاز افزایش یافت و پس از گردش 21522 سهم به قیمت 2.334 میلیون لیر سوریه در جلسه امروز، بر قیمت 1249.80 امتیاز بسته شد.

سهم بانک اسلامی بین المللی سوریه به میزان 0.98 در صد افزایش یافت و بر قیمت 102.58 لیر سوریه بسته شد.

سهم های بانک عوده سوریه و بانک الشام و بانک الاردن و بانک بیمو سعودی فرنسی و بانک الشرق و بانک سوریه و المهجر و بنک بیبلوس و بانک قطر بر همین قیمت دیروز بسته شدند.

م.خ

ت-م