پرتاب موشک روسی سایوز-2 با ماهواره نظامی به فضا

 

مسکو- سانا

روسیه با موفقیت موشک فضایی سایوز-2 را که حامل یک ماهوراه نظامی به فضا پرتاب کرد.

سایت روسیه امروز گفت که این موشک از پایگاه فضایی بليسيتسك به مدار پرتاب شده.

نیرمین خلیل