امروز در تاریخ..1 فوریه 1958 – سوریه و مصر منشور وحدت عربی بین دو کشور را امضا کردند

دمشق-سانا

امروز در تاریخ..

1948 / تاسیس مالزی فدرال

1958 – سوریه و مصر منشور وحدت عربی بین دو کشور را امضا کردند

2015 / فرانسه قهرمان مسابقات جهانی هندبال مردان شد

1905 / امیلیو سگری ، فیزیکدان ایتالیایی / آمریکایی متولد شد

1958 / کلینتون دیویسون فیزیکدان آمریکایی از دنیا رفت

روز اتحادیه در مالزی