برگزاری پنجمین دور از نشست مربوط به قانون اساسی سوریه

ژنو-سانا

هیئت ملی سوریه و دیگر هیئت ها امروز در مقر سازمان ملل متحد د ژنو دور جدیدی از مذاکرات درباره قانون اساسی را شروع می کند.

دور چهارم نشست کمیته بررسی قانون اساسی سوریه سال گذشته از 30 نوامبر تا 4 دسامبر با حضور هیئت ملی سوریه و دیگر هیئت ها در ژنو برگزار شده بود.

دکتر “احمد الکزبری” رئیس هیات ملی سوریه درباره مسائل مطرح شده در آن، تصریح کرده بود: در این دور از گفت‌وگوها موضوعات مختلفی از جمله اصول ملی، پرونده بازگشت آوارگان، رد هرگونه طرح جدایی اراضی سوریه و پرونده انسانی سوریه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

شایان به ذکر است که دور اول و دوم کمیته بررسی قانون اساسی سوریه در سال 2019 و دور سوم در اواخر اوت 2020 در ژنو برگزار شده بود.

ل.ب