45 هزار و 127 هکتار از اراضی حماه به کشت گندم اختصاص یافت

حماه-سانا

45 هزار و 127 هکتار از اراضی حماه به کشت گندم اختصاص یافت.

عبد المنعم صباغ مدیر کل موسسه عمومی کشاورزی حماه در یک اظهار نظر به خبرنگار سانا گفت: 45 هزار و 127 هکتار از اراضی حماه به ویژه شهرک ها و شهر های صوران، حماه، محرده، سلميه، الحمرا وصبوره به کشت گندم اختصاص یافت.