در حمله اشغالگران ترکیه و مزدوران آن به شهر تل رفعت در حومه حلب یک زن و دو کودک کشته و 7 دیگر زخمی شدند