اداره کل هواشناسی کشور: پیش بینی افزایش دمای هوا

دمشق-سانا

اداره کل هواشناسی کشور با صدور یک اطلاعیه پیش بینی کرد: دماس هوا همچنان افزایش می یابد.

در این اطلاعیه آمده است: هوا به طور کلی صاف تا کمی ابری، اما در ارتفاعات کوهستانی بسیار سرد خواهد شد.

این اداره نسبت به وقوع پدیده های یخ زدگی و یخبندان در اغلب نقاط کشور هشدار داد.

این اداره از وزش باد شرقی شمالی شرقی خفیف تا متوسط خبر داد.