امروز در تاریخ..19 ژانویه 1919 – آغاز کنفرانس ورسای

دمشق- سانا

امروز در تاریخ..

1899 – انگلیس سودان را از مصر جدا کرد

1919 – آغاز کنفرانس ورسای

1966 – ایندیرا گاندی نخست وزیر هند شد

1977 – بارش برف برای اولین بار بر فراز میامی ، فلوریدا 

1912 – لئونید کانتروویچ ، اقتصاددان روسی متولد شد

2000 – بتینو کراچی ، نخست وزیر ایتالیا از دنیا رفت