کاهش دمای هوا و بارش باران در مناطق شمالی و برخی ارتفاعات کوهستانی

دمشق-سانا

اداره کل هواشناسی کشور با صدور یک اطلاعیه پیش بینی کرد: دمای هوا همچنان کاهش می یابد.

در این اطلاعیه آمده است: هوا به طور کلی کمی ابری و بارانی در اغلب نقاط کشور خواهد شد.

در این اطلاعیه همچنین آمده است: در مناطق شمالی و ارتفاعات کوهستانی برف خواهد شد.

این اداره نسبت به وقوع پدیده یخزدگی و یخبندان و پدیده مه در اغلب نقاط کشور هشدارد داد.

این اداره از وزی باد غربی شمالی غربی متوسط خبر داد.