دکتر بشار الجعفری در نشست مجازی گروه 77 به اضافه چین: سوریه بر نقش گروه 77 برای پایان دادن به سرقت منابع و اشغال خاک سوریه حساب می کند

نيويورک – سانا
دکتر بشار الجعفری معاون وزیر امور خارجه و مهاجران و نماینده دایم سوریه در سازمان ملل متحد تاکید کرد که سوریه بر نقش گروه 77 برای پایان دادن به سرقت منابع و اشغال خاک سوریه حساب می کند.
معاون وزیر امور خارجه سوریه در نشست گروه ۷۷ به اضافه چین گفت: اکنون جهان با چالش های بزرگی رو به رو هست، پاندمی کویید 19 در مسیر تلاش های اجرای طرح توسعه پایدار سال 2030 مانع تراشی کرد و ضعف جهان ما را نشان داد.
دکتر بشار الجعفری افزود: همکاری چند جانبه همیشه بهترین راهی برای غلبه بر همه چالش های جهانی به شمار می رود.
معاون وزیر امور خارجه افزود: متاسفانه هنوز برخی از دولت ها به اقدامات اجباری یک جانبه غیرقانونی متوسل می شوند درحالی که امروز ما برای اجرای طرح 2030 و اهداف توسعه پایدار به همکاری و همبستگی نیاز داریم.
دکتر بشار الجعفری ادامه داد: از زمان تاسیس گروه تا کنون کشورهای اعضای گروه به دلیل همبستگی فیمابین توانستند از منافع خود دفاع کنند و بهمین دلیل باید از این گروه حفاظت کنیم.
معاون وزیر امور خارجه سوریه در پایان بر اهمیت تصمیم سالانه گروه درباره حاکمیت دایم ملت فلسطین در اراضی اشغالی فلسطین از جمله قدس شرقی علاوه بر حق ساکنان عربی جولان اشغالی سوریه بر منابع طبیعی خود تاکید کرد.
دکتر بشار الجعفری گفت: سوریه بر نقش گروه 77 برای پایان دادن به سرقت منابع و اشغال خاک سوریه حساب می کند.