دستگیر 12 نفر ، حرفه ای قاچاق وترویج مواد مخدر

دمشق_ سانا

وزارت کشور اعلام کرد که شعبه مبارزه با مواد مخدر در دمشق 12 نفر حرفه ای قاچاق وترویج مواد مخدر دستگیر کردند.

منبع در وزارت تصریح کرد که 12 نفر دستگیر و از آنها بیش از 10 کیلو گرم  حشیش و114 گرم هروئین وقرص های مخدر از نوع/زولام وکبتگون/ ویک ترازو الکترونیکی برای وزن مواد مخدر کشف وضبط شده است.

حسین حبیب

شاهد أيضاً

بازداشت قاچاقچی مواد مخدر در استان ریف دمشق

دمشق – سانا وزارت کشور سوریه اعلام کرد که معاونت مبارزه با مواد مخدر یکی …