سوریه اعمال فشار بر سازمان منع سلاح های شیمیایی توسط غرب را محکوم می کند