شهادت یک فلسطینی در جنوب بیت لحم

قدس اشغالی – سانا

یک فلسطینی در جنوب بیت لحم به ضرب گلوله نیروهای رژیم اشغالگر به شهادت رسید.

خبرگزاری معا اعلام کرد که جوان عاهد عبد الرحمن محمود قوقاس به ضرب گلوله نیروهای رژیم اشغالگر در جنوب بیت لحم به شهادت رسید.

نیروهای رژیم اشغالگر برای تصرف بر اراضی فلسطینیان به تجاوزات خود علیه آنان ادامه می دهند.