مدیر کل بیمارستان المجتهد: تعداد موارد مشکوک به کرونا که به بیمارستان مراجعه می کنند، 10 درصد افزایش یافتند

دمشق-سانا

دکتر احمد عباس مدیر کل بیمارستان المجتهد تاکید کرد که تعداد موارد مشکوک به کرونا که به بیمارستان مراجعه می کنند، 10 درصد افزایش یافتند.

دکتر عباس طی یک اظهارنظر به خبرنگار سانا گفت: بیمارستان المجتهد از نظر اقدامات پیشگیرانه و بالا بردن میزان آمادگی و احتیاط به دستورالعمل های وزارت بهداشت متعهد است و تحت کنترل می باشد.

دکتر عباس توضیح داد: ممکن است که این بیمارستان از بیمارستان های استان های دیگر که نیاز به کمک دارند، پشتیبانی کند.