سومین روز از چهارمین نشست کمیته قانون اساسی سوریه امروز در ژنو با حضور هیأت سوری و هیأت های دیگر برگزار شد

ژنو-سانا

هیات دولتی سوریه طی نشست‌های چهارمین دور از کمیته بررسی قانون اساسی در ژنو بر دو اصل اساسی پرونده انسانی و برداشتن تحریم‌ها از سوریه متمرکز بود.

تعدادی از اعضای هیات دولتی سوریه تاکید کردند که پرونده انسانی مساله‌ای تفکیک ناپذیر است و نباید معیارهای دوگانه بر آن إعمال شود؛ همانند اتفاقی که درخصوص پرونده‌های دیگر رخ داد و بین رنج بخشی از سوری‌ها از بخش دیگر تفاوت قائل شد و از رنج سوری‌ها در داخل و خارج کشور سوء استفاده شد.

این اعضا از جامعه بین الملل نیز خواستند تا به قوانین و منشورهای بین المللی عمل کرده و از سرمایه گذاری در پرونده انسانی در جوانب مختلف آن دست بردارد.

در مورد مسأله برداشتن تحریم‌ها، گفتگوهای اعضای هیات دولتی سوریه اشاره به این داشت که کشورهای متخاصم با مردم سوریه، از آغاز جنگ از دو سلاح تروریسم و تحریم‌ها برای در هم شکستن اراده مردم و وادار کردن آنها برای پذیرش طرح‌های ساخته آن کشورها برای منطقه ما استفاده کردند و به این سیاست‌ها ادامه می‌دهند؛ هرچند که این سیاست‌ها آشکارا سایر جوانب زندگی سوری‌ها را تحت الشعاع قرار داده است.

تعدادی از اعضای هیات دولتی سوریه تاکید کردند که هر نشست سوری سوری که در چارچوب ملی فعالیت می‌کند، شایسته است که به بازگشت آوارگان سوری به وطنشان و مشارکت در بازسازی سوریه کمک کند.